3. sınıf test

TÜRKÇE – 3

 

1. “ Orhan derslerini her zaman kendisi …………….” tümcesi aşağıdaki sözcüklerden hangisi ile tamamlanırsa anlamlı bir tümce olur?

            A) yapar                      B) eder                       C) bakar

 

2. “ Akşam eve gelirken ekmek …………. “ tümcesi hangi sözcükle tamamlanırsa olumsuz bir tümce olur?

            A) alacaktık                 B) alma                       C) almıştık

 

3. Aşağıdaki tümcelerin hangisinin sonuna konulan noktalama işareti yanlıştır?

            A) Geldi mi gelmedi mi göremedim?

            B) Nasıl bildiğini bir türlü anlamadım.

            C) Yoldan gelip geçenleri gördün mü?

 

4. “Ağaçlar bu yaz çiçek açmadı.” tümcesini anlam olarak olumlu hale getirmek için ne yapılmalıdır?

            A) “ bu yaz” sözcükleri kaldırılmalıdır.           

            B) “ açmadı” sözcüğü “açtı” şekline getirilmelidir.

            C) “ ağaçlar” sözcüğü ile  “ çiçek” sözcüğü yer değiştirilmelidir.

 

5. Aşağıdaki tümcelerin hangisi kurallı tümcedir?

            A) Ayla hemen koştu annesinin yanına.

            B) Ezgi  gördüğü bütün kitapları istiyordu okumak.

            C) Karnı aç olduğu için ekmeği kocaman kopardı.

 

6.”fakir ile yoksul” sözcükleri arasındaki anlam ilişkisi aşağıdaki sözcüklerden hangisinde vardır?

            A) bayat – taze                       B) harp – savaş                     C) öğretmen – öğrenci

 

7.  1. Akşam yemeğinden sonra, ailece yavru köpeğin çevresini sardılar.

     2. Dilek’in annesi, bir gün eve, minik bir köpek yavrusu getirdi.

     3. Bu sevimli enik, arkadaşının köpeğinin yavrusuydu.

     4. Dilek okuldan döndüğünde , minik yavruyu görünce sevinçten uçtu.

Yukarıdaki tümcelerle bir metin oluşturulduğunda tümcelerin sıralanışı aşağıdakilerden hangisi olur?

            A) 1-3-2-4                   B) 2-1-4-3                   C) 2-3-4-1

 

8. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözlükte en sonda yer alır?

            A) çorap                      B) çorak                      C) çarşı

 

9. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde varlığın özelliğini bildiren bir sözcük kullanılmamıştır?

A) Dün altın bilezik aldık.              B) Yeni elbiselerini giyerek geldi.             C) Berke kırmızı kalemini kaybetti.

 

10. “bin” sözcüğü aşağıdaki tümcelerin hangisinde farklı anlamda kullanılmıştır?

            A) Belediye otobüsüne ön kapıdan binilir.

            B) Ezgi yaz tatilinde ilk defa ata bindi.

            C) Toplantıya katılanların sayısı binleri buldu.

 

11. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde altı çizili sözcüğün  aldığı  ekten dolayı anlamı değişmiştir?

            A) Komşumuz evinde kuş besliyor.

            B) Çocuklar çene çalarken öğretmen sınıfa girdi.

            C) Fatma’nın aldığı silgi herkesin dikkatini çekti.

 

12. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili eklerden hangisi yeni bir kelime türetmemiştir?

A) Tozlu yollarda ilerliyoruz.      B) Sessiz gitmeyi hiç istemiyorum          C)Yarın akşam yola çıkacaklar.

 

13. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde ismin yerine kullanılmış bir sözcük yoktur?

            A) Bu kitabı masanın üzerine koy.                

B) Onun yerine hep Ahmet azar işitiyor.

            C) Bana da kitap vermenizi çok isterim.

 

 

 

14. “yol” sözcüğü aşağıdaki tümcelerin hangisinde “ Okula bu yoldan gidilir.” tümcesindeki anlamıyla kullanılmıştır?

            A) Bu yolda her şeyini harcadı                      

B) Yolunda gitmeyen şeyler vardı.    

C) Kayseri yolu trafiğe açıldı.

 

15. “yıkmak” sözcüğü aşağıdaki tümcelerin hangisinde  farklı anlamda kullanılmıştır?

A) Kumdan yapılan kaleyi dalgalar yıktı.     

 B) Güreşçi rakibini yere yıktı.   

C) Yaşadığı son olaylar onu yıktı.

 

16. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde altı çizili sözcük soyut anlamlıdır?

            A) Atatürk’ü saygı ile anıyoruz.          

B) Bahçemizde rengarenk çiçekler var.       

C) Dün çektirdiğim fotoğraf çok güzel çıkmış.

 

17. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur?

A) Dayımlar yarın bize geldiler.                    

B) Çocuklar bahçede top oynuyorlar.      

C) Bu kibritle soba çok yanar.

 

18. “çorap” ile “ayak” arasındaki ilişkinin benzeri aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisinde vardır?

            A) yüzük – parmak                     B) tuz – tuzluk                    C) bilezik – bilek

 

19. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde neden – sonuç ilişkisi yoktur?

            A) Hasta olduğu için okula gelmedi.

            B) Ödül aldığı için çok heyecanlıydı.

            C) Durmadan için için ağlıyordu.

20. “ Bir olay yaşanır geçer ama olayın bıraktığı iz bir türlü kapanmaz” anlamına gelen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?

            A) Çivi çıkar ama yeri kalır.    B) Doğru söz yemin istemez.                       C) Dost kara günde belli olur.

 

21. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde anlamda kesinlik vardır?          

            A)  İstersen kitabı geri verebilirsin.       B) Evlerine gitmiş olabilir.        C) Orhan düzenli olarak kitap okur.

 

22.       Bahar geldi, çıksın uçurtmalar.

            Evler, minareler üstüne.

            Kimini götürsün rüzgar,

            Kimi takılsın telgraf direklerine.

Yukarıdaki dörtlüğün teması aşağıdakilerden hangisidir?

            A) çocuklar                 B) uçurtmalar             C) rüzgâr

 

23. “ Heyecandan ne yapacağını bilememek.” anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir?

            A) Havanda su dövmek                             B) Eli ayağına dolanmak        C) Kulağına küpe olmak.

 24.    Kavaklıdere'den yukarı, iğde ağaçları arasından kıvrıla kıvrıla tepeye vurdun mu, iki katlı bir bağ evine varırdın. Damında akça kavakların hışırtılı gölgesi. Üst kat duvarları, ağaç direkler arasına yerleştirilmiş kırmızı tuğla ile örülmüş ve Ankara toprağı ile sıvanmış. Karşıdan baktın mı kırmızı gelincikler açmış sanırdın. Mis gibi bağ toprağı kokardı bu evler.”

Parçada hangi duyumuzla ilgili bir ayrıntı yoktur?

 A) Görme                        B) Tatma                    C) Koklama

 

25. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde boş bırakılan yere “ancak” sözcüğü getirilemez?

            A) Sizinle…………………………. bir şartla konuşabilirim.

            B) Gerçeği anladı  ………………….. iş işten geçmişti.

            C) Her şeye …………………………. bizimle gelmek istedi.

 

 

 

 

  

MATEMATİK

 

1. Sayı değerleri toplamı 15 olan üç basamaklı bir doğal sayıda birler ve yüzler basamağındaki rakamların sayı değerleri toplamı 9 olduğuna göre, onlar basamağındaki rakamın basamak değeri kaçtır?

            A) 6                            B) 60                          C) 900

 

2. Toplamın 432 olduğu bir toplama işleminde toplananlardan birinin yüzler basamağındaki rakamın sayı değeri 2, onlar basamağındaki rakamın sayı değeri 4 artırıldığında yeni toplam kaç olur?

            A) 672                                   B) 834                                   C) 472

 

3) 7, 0, 4 rakamları kullanılarak yazılabilecek üç basamaklı en büyük sayı ile üç basamaklı en küçük sayının farkı kaçtır?

            A) 333                                   B) 343                                   C) 347

 

4) 14 + 5 = ….. toplama işleminin Rama rakamları ile yazılarak yapılışı aşağıdakilerden hangisidir?

            A) XIV + VI = XXI           B) XIIII + V = XVIIII            C) XIV + V = XIX

 

5)            2 A 6               Yandaki toplama işleminde  A + B               

      +     B 0 9              işleminin sonucu kaçtır?

<!--[if !vml]--><!--[endif]-->             6 8 5                        A) 12           B) 11                   C) 10

            

           

6)                 5  4                  

<!--[if !vml]--><!--[endif]-->            x      A B

            1 6 2

<!--[if !vml]--><!--[endif]-->      +    2 1 6

              2 3 2 2    

 

Yukarıdaki çarpma işleminde A x B işleminin sonucu kaçtır?

            A) 10                          B) 11                          C) 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<!--[if !vml]-->

<!--[endif]--><!--[if !mso]-->
<!--[endif]-->

<!--[if !vml]--><!--[endif]-->

<!--[if !mso]-->
<!--[endif]--><!--[if !mso & !vml]--> <!--[endif]--><!--[if !vml]-->
<!--[endif]--> 

 

 

 

 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                           

 

 

 

 

 

Yukarıda verilen grafik bir marketin hafta içinde sattığı gazete sayısını göstermektedir. 7, 8 ve 9. soruları yukarıdaki grafiğe göre yanıtlayınız.

 

7) En az ve en fazla gazetenin satıldığı günlerde toplam kaç gazete satılmıştır?

            A) 300                                   B) 400                                   C) 500

 

8) Pazartesi günü satılan gazete sayısı Salı günü satılan gazete sayısından ne kadar fazladır?

            A) 100                                   B) 150                                   C) 200

 

9) Beş günde toplam kaç gazete satılmıştır?

            A) 1000                     B) 950                                   C) 900

 

10)  91 : 4 işleminde bölüm ile kalanın toplamı kaçtır?

            A) 22                          B) 7                C) 25

 

11) Bir kırtasiyeci bir kutuda bulunan 72 kalemin <!--[if !vml]--><!--[endif]--> sini sattı. Kalan kalemlerin <!--[if !vml]--><!--[endif]-->i kaçtır?

            A) 16                          B) 24                          C) 48

 

12) Bir bölme işleminde bölen 7 olduğuna göre kalan olabilecek sayıların toplamı kaçtır?

            A) 21                          B) 28                          C) 35

 

13) 3 – 6 – 12 – 15 – 30 - ….A..... - ….B....      sayı örüntüsünde 

A ve B yerine yazılabilecek sayıların toplamı kaçtır?

            A) 99                          B) 122                                   C) 68

 

14) Ezgi gittiği alışverişte tanesi 1 YTL 30 YKr’ye 2 tane çikolata, tanesi 80 YKr.’ye 3 tane meyve suyu alıyor. Aldıklarının parasını ödedikten sonra cebinde 1 YTL 60 YKr. kaldığına göre, başlangıçta ne kadar parası vardı?

            A) 6 YTL                    B) 6 YTL 60 YKr                   C) 60 YKr

 

15) Bir çıkarma işleminde fark 108, çıkan ise farktan 47 fazla olduğuna göre eksilen kaçtır?      

            A) 263                                   B) 155                                   C) 253

 

<!--[if !vml]--><!--[endif]-->16) Aşağıdaki geometrik şekillerden hangisinin simetri doğrusu en fazladır?

<!--[if !vml]--><!--[endif]--> <!--[if !vml]--><!--[endif]-->            A)                                B)                         C)

 

 

 

 

 

 

17)    ( I )     Karenin dört kenarı birbirine eşittir.

         ( II )    Dikdörtgenin kenar uzunlukları eşittir.

        ( III )   Çemberin köşesi ve kenarı vardır.

       ( IV )    Kare prizmanın iki yüzeyi karedir.

Yukarıdaki bilgilerin doğru olanları hangi seçenekte verilmiştir?

            A) I – III – IV               B) I – IV                      C) I – II

 

<!--[if !vml]-->

<!--[endif]--> 


18)                                                    Yandaki şekilde kaç tane dik açı                      

                                                          vardır?

                                                          A) 10         B) 8               C) 6

                                              

 

 

 

19) Berke’nin boyu 95 cm, ablasının boyu ise 130 cm’dir. İkisinin boylarının toplamı 3 metreden kaç cm eksiktir?

    

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !