4.sınıf 5. sınıf 6. sınıf 7.sınıf 9.sınıf testleri

1. A kümesinin eleman sayısı 11, B kümesinin eleman sayısı 19 ve AnB'nin eleman sayısı 3'ten büyük ise AUB'nin eleman sayısı en fazla kaç olabilir?

A) 30
B) 26
C) 25
D) 24


--------------------------------------------------------------------------------

2. A ve B kümeleri veriliyor. A ÈB'nin eleman sayısı B kümesinin eleman sayısına eşit ise aşağıdakilerden hangisi her zaman doğrudur?

A) A Ì B
B) B Ì A
C) A ÈB = B
D) A Ç B = Æ


--------------------------------------------------------------------------------

3. 80 kişilik bir grupta 40 kişi matematik kursuna, 19 kişi hem Matematik hem Türkçe kursuna katılmaktadır. 15 kişi her iki kursa katılmamakta ise yalnız Türkçe kursuna katılan kaç kişidir?

A) 25
B) 15
C) 10
D) 5


--------------------------------------------------------------------------------

4. Ardışık 5 tek sayının toplamı 225'tir. En büyük sayı kaçtır?

A) 49
B) 51
C) 53
D) 55

--------------------------------------------------------------------------------

5. 3984 sayısında hangi rakamın sayı değeri basamak değerine eşittir?

A) 4
B) 8
C) 9
D) Hiçbiri

--------------------------------------------------------------------------------

6. Filiz ile Funda'nın yaşları toplamı 26'dır. Funda, Filiz den 4 yaş büyüktür. Filiz kaç yaşındadır?

A) 18
B) 13
C) 12
D) 11


--------------------------------------------------------------------------------

7. Aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?
A) B)
C) D)--------------------------------------------------------------------------------

8. işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) 4 B) C) 2 D)--------------------------------------------------------------------------------

9. ise a kaçtır?A) 16 B) 18 C) 20 D) 22--------------------------------------------------------------------------------

 

Sınıf : İLKÖĞRETİM 7
Ders : MATEMATİK
Konu: DOĞAL SAYILAR
Bu testin süresi 15 dakikadır.

Lütfen doğru cevapları sağ tarafta griye taranmış kısımdaki seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Son soruyuda cevaplandırtıktan sonra hemen sağ alt taraftaki CEVAP KONTROLU buttonunu tıklayarak yaptığınız yanlışları inceleyiniz.

Başarilar..--------------------------------------------------------------------------------
1. 3-(-5)+(-14)-(18) işleminin sonucu nedir?A) –24 B) –20 C) 24 D) –32--------------------------------------------------------------------------------

2. |-7|, 3, 5, -19, -11, |8|, 0 sayılarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı hangi seçenekte doğru olarak yazılmıştır?
A) –19 < - 11 < |-7| < 0 < 3 < 5 < |8|

B) |8| < |-7| < -19 < -11 < 0 < 3 < 5

C) –19 < -11 < 0 < 3 < 5 < |-7| < |8|

D) 0 < -19 < -11 < |-7| < 3 < 5 < |8|--------------------------------------------------------------------------------

3. ile arasında olan rasyonel sayı hangi seçenekte verilmiştir?

A) B) C) - D)


--------------------------------------------------------------------------------

4. a yerine hangi doğal sayı yazılmalıdır?

A) 6 B) 3 C) 5 D) 4

--------------------------------------------------------------------------------

5. 21:3-(-15)+2.3+(-15) =? İşleminin sonucu nedir?A) –17 B) 13 C) 14 D) 17


--------------------------------------------------------------------------------

6. Sayı doğru üzerinde +1’e eşit uzaklıkta olan her hangi iki tamsayının toplamı neye eşittir?

A) 0 B) –1 C) 3 D) 2--------------------------------------------------------------------------------

7. –10 tamsayısının kendi mutlak değeri ile çarpımının yarısı kaçtır?A) 50 B) –50 C) 100 D) –200--------------------------------------------------------------------------------

8. +13 ile –13 arasında bulunan tamsayıların toplamı neye eşittir?A) –169 B) 169 C) 0 D) 5458--------------------------------------------------------------------------------

9. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) < -

B) - <-
C) <

D) - >0--------------------------------------------------------------------------------

10. (-2)4+34+10 işleminin sonucu nedir?A) 98 B) 97 C) 66 D) 65

İLKÖĞRETİM 4 MATEMATİK

Sınıf : İLKÖĞRETİM 4
Ders : MATEMATİK
Konu: KÜMELER


Lütfen doğru cevapları sağ tarafta griye taranmış kısımdaki seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Son soruyuda cevaplandırtıktan sonra hemen sağ alt taraftaki CEVAP KONTROLU buttonunu tıklayarak yaptığınız yanlışları inceleyiniz.

Başarilar..--------------------------------------------------------------------------------
1. Aşağıdakilerden hangileri küme belirtir?
1-Ege Bölgesi’ndeki iller
2-Bahçedeki bazı çocuklar
3-En güzel mevsim
4-Okulumuzdaki öğretmenler

A) 2 ve 3 B) 1 ve 4 C) 1 ve 3 D) 1,2 ve 4


--------------------------------------------------------------------------------

2. Aşağıdakilerden hangisi boş küme belirtmez?

A) {Æ} B) Æ C) { } D) K--------------------------------------------------------------------------------

3. {0,2,4,6,8} kümesi aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

A) Çift doğal sayılar
B) Çift sayma sayıları
C) Ardışık çift sayılar
D) Çift rakamlar


--------------------------------------------------------------------------------

4. A= {a,b,k,o,v,ı,c}kümesi veriliyor. Bu kümenin elemanları kullanılarak aşağıdaki sözcüklerden hangisi yazılmaz?

A) cadı B) bacı C) kova D) koca


--------------------------------------------------------------------------------

5. K= {iki basamaklı doğal sayılar} kümesi ise S(K) kaçtır?

A) 99 B) 91 C) 90 D) 89


--------------------------------------------------------------------------------

6. Ebru 14, babası 39 yaşındadır. Kaç yıl sonra babasının yaşı, Ebru'nun yaşının 2 katı olur?

A) 9
B) 10
C) 11
D) 12


--------------------------------------------------------------------------------

7. Aşağıdakilerden hangisi bir küme oluşturmaz?

A) E = {a,b,c}

B) M = {D, ,O}

C) K = {o,m,o}

D) L = {n,a,z,l,ı}--------------------------------------------------------------------------------

8. Bir sayı 27'ye bölündüğünde bölüm 43, kalan 12'dir. Bölünen sayı kaçtır?

A) 1171
B) 1173
C) 1172
D) 1174


--------------------------------------------------------------------------------

9. “Yüz yedi bin on dokuz” şeklinde okunan sayı aşağıdakilerden hangisidir?


A) 107109 B) 170019 C) 107019 D) 170109--------------------------------------------------------------------------------

10. Aşağıdakilerden hangisi 56108 sayısının çözümlemesidir?

A) (5x1000) + (6x1000) + (1x10) + (8x1)
B) (5x100000)+(6x1000)+(1x100)+(8x1)
C) (5x1000)+(6x1000)+(1x100)+(8x10)
D) (5x10,000)+(6x1000)+(1x100)+(8x1)

 

Sınıf : İLKÖĞRETİM 4
Ders : MATEMATİK
Konu: KÜMELER
Bu testin süresi 20 dakikadır.

Lütfen doğru cevapları sağ tarafta griye taranmış kısımdaki seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Son soruyuda cevaplandırtıktan sonra hemen sağ alt taraftaki CEVAP KONTROLU buttonunu tıklayarak yaptığınız yanlışları inceleyiniz.

Başarilar..
--------------------------------------------------------------------------------
1. Aşağıdakilerden hangileri küme belirtir?
1-Ege Bölgesi’ndeki iller
2-Bahçedeki bazı çocuklar
3-En güzel mevsim
4-Okulumuzdaki öğretmenler

A) 2 ve 3 B) 1 ve 4 C) 1 ve 3 D) 1,2 ve 4


--------------------------------------------------------------------------------

2. Aşağıdakilerden hangisi boş küme belirtmez?

A) {Æ} B) Æ C) { } D) K--------------------------------------------------------------------------------

3. {0,2,4,6,8} kümesi aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

A) Çift doğal sayılar
B) Çift sayma sayıları
C) Ardışık çift sayılar
D) Çift rakamlar


--------------------------------------------------------------------------------

4. A= {a,b,k,o,v,ı,c}kümesi veriliyor. Bu kümenin elemanları kullanılarak aşağıdaki sözcüklerden hangisi yazılmaz?

A) cadı B) bacı C) kova D) koca


--------------------------------------------------------------------------------

5. K= {iki basamaklı doğal sayılar} kümesi ise S(K) kaçtır?

A) 99 B) 91 C) 90 D) 89


--------------------------------------------------------------------------------

6. Ebru 14, babası 39 yaşındadır. Kaç yıl sonra babasının yaşı, Ebru'nun yaşının 2 katı olur?

A) 9
B) 10
C) 11
D) 12


--------------------------------------------------------------------------------

7. Aşağıdakilerden hangisi bir küme oluşturmaz?

A) E = {a,b,c}

B) M = {D, ,O}

C) K = {o,m,o}

D) L = {n,a,z,l,ı}--------------------------------------------------------------------------------

8. Bir sayı 27'ye bölündüğünde bölüm 43, kalan 12'dir. Bölünen sayı kaçtır?

A) 1171
B) 1173
C) 1172
D) 1174


--------------------------------------------------------------------------------

9. “Yüz yedi bin on dokuz” şeklinde okunan sayı aşağıdakilerden hangisidir?


A) 107109 B) 170019 C) 107019 D) 170109--------------------------------------------------------------------------------

10. Aşağıdakilerden hangisi 56108 sayısının çözümlemesidir?

A) (5x1000) + (6x1000) + (1x10) + (8x1)
B) (5x100000)+(6x1000)+(1x100)+(8x1)
C) (5x1000)+(6x1000)+(1x100)+(8x10)
D) (5x10,000)+(6x1000)+(1x100)+(8x1)

LİSE 1 (9) MATEMATİK

Sınıf : LİSE 1 (9)
Ders : MATEMATİK
Konu: KARMA
Bu testin süresi 15 dakikadır.

Lütfen doğru cevapları sağ tarafta griye taranmış kısımdaki seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Son soruyuda cevaplandırtıktan sonra hemen sağ alt taraftaki CEVAP KONTROLU buttonunu tıklayarak yaptığınız yanlışları inceleyiniz.

Başarilar..--------------------------------------------------------------------------------
1. Rakamları birbirinden farklı üç basamaklı en büyük doğal sayı ile, rakamları birbirinden farklı iki basamaklı en küçük tek sayı arasındaki fark nedir?A) 988 B) 996 C) 987 D) 976 E) 974--------------------------------------------------------------------------------

2. A : B= C+2 (Kalan 4) Yandaki bölme işlemine göre, B’nin A ve C cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisidir?


A) B) C) D) E)


--------------------------------------------------------------------------------

3. f(x) doğrusal fonksiyonu için f(2)=3 f(3)=2 ise f(x) nedir?A)-x+5 B) x-5 C) x-2 D) 3x-5 E) 5x+1--------------------------------------------------------------------------------

4. İki basamaklı birbirinden farklı 4 pozitif ardışık çift tamsayının toplamı 92’dir. Bu sayıların en küçüğü kaçtır?A)10 B) 12 C) 14 D) 18 E) 20


--------------------------------------------------------------------------------

5. "a,bÎR için aDb= a+b+7 işlemi tanımlanmıştır. D işleminin etkisiz elemanı kaçtır?A) 10 B) 1 C) 7 D) –7 E) –1


--------------------------------------------------------------------------------

6. x * y=xy-y 3 * 2 nedir?A) 25 B) 21 C) 7 D) 4 E) 1--------------------------------------------------------------------------------

7. 20042000 ºx (Mod 5) olduğuna göre x kaçtır?A) 0 B)1 C) 2 D) 3 E) 4--------------------------------------------------------------------------------

8. f(x-1)=2f (x) –4 f(4)= olduğuna göre f(3) kaçtır?

A) 4 B) 3 C) 1 D) –3 E) –4


--------------------------------------------------------------------------------

9. b nin a türünden değeri nedir?

A) B) C)
D) E)--------------------------------------------------------------------------------

10. ( of) (x) =2x+3 g(x)=2x-1 ise f(x) nedir?A) 4x+6 B) 2x-6 C) 2x-5 D) 4x+5 E) 2x-2--------------------------------------------------------------------------------

İLKÖĞRETİM 6 MATEMATİK KARMA

Sınıf : İLKÖĞRETİM 6
Ders : MATEMATİK
Konu: KARMA
Bu testin süresi 15 dakikadır.

Lütfen doğru cevapları sağ tarafta griye taranmış kısımdaki seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Son soruyuda cevaplandırtıktan sonra hemen sağ alt taraftaki CEVAP KONTROLU buttonunu tıklayarak yaptığınız yanlışları inceleyiniz.

Başarilar..--------------------------------------------------------------------------------
1. sıralamasının doğru olabilmesi için a’nın alabileceği değerler nedir?

A) {4,5} B) {3,4,5} C) {5} D) {1,2,3,4}--------------------------------------------------------------------------------

2. işleminin sonucu?

A) B) C) D)--------------------------------------------------------------------------------

3. (9x100)+(7x10)+(3x1)+(7x )+ (2x ) şeklinde çözümlenmiş olan ondalık sayıyı bulunuz?

A) 9,7372 B) 97,37 C) 973,72 D) 973,702--------------------------------------------------------------------------------

4. A ve B birer küme ve s(AUB) =5 olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi A ve B olabilir?

A) A= {2,5,3} B= {4,6}B) A= {2,5,3} C) A= {5,3} B= {5,3,7}

D) A= {Æ,2} B= {2,3,4,5}


--------------------------------------------------------------------------------

5. Bir sepette 150 ile 200 tane arasında fındık vardır. Bu fındıklar 4’er, 6’şar ve 7’şer sayıldığında hep 3 fındık artıyor. Buna göre sepette kaç fındık var?

A) 171 B) 174 C) 177 D) 187


--------------------------------------------------------------------------------

6. Bir manifaturacı, bir top kumaşın önce ’sini, daha sonra ’ini satıyor ve geriye 38 m kumaş kalıyor. Buna göre topta kaç m kumaş vardır?

A) 350 B) 380 C) 420 D) 400--------------------------------------------------------------------------------

7. =? İşleminin sonucu nedir?

A) 1 B) C) D)


--------------------------------------------------------------------------------

8. Üç fıçıda sırasıyla 72, 84 ve 120 litre yağ vardır. Bu yağlar fıçılarda hiç kalmaması koşuluyla eşit hacimli kutulara doldurulacaktır. En az kaç kutu gereklidir?

A) 12 B) 13 C) 17 D) 23--------------------------------------------------------------------------------

9. 278573 sayısındaki 7 rakamının basamak değerleri toplamı nedir?A) 7070 B) 7007 C) 70070 D) 77--------------------------------------------------------------------------------

10. Bir sayı 17’ye bölündüğünde bölüm 10, kalan 13 oluyor. Bu sayı kaçtır?A) 170 B) 183 C) 30 D) 150

 

Sınıf : İLKÖĞRETİM 6
Ders : MATEMATİK
Konu: KARMA
Bu testin süresi 15 dakikadır.

Lütfen doğru cevapları sağ tarafta griye taranmış kısımdaki seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Son soruyuda cevaplandırtıktan sonra hemen sağ alt taraftaki CEVAP KONTROLU buttonunu tıklayarak yaptığınız yanlışları inceleyiniz.

Başarilar..
--------------------------------------------------------------------------------
1. A={Dört ayaklı, uçan insanların kümesi}
B={Ayda yaşayan insanların kümesi}
A ve B kümeleri ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) A= Æ
B) AUB=Æ
C) s(A)+s(B)=1
D) s(A)+s(B)=0


--------------------------------------------------------------------------------

2. "Yirmi beş milyar dörtyüz bin dokuz yüz üç" sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 25.004.000.904
B) 25.000.400.903
C) 25.409.030.000
D) 25.400.903.000


--------------------------------------------------------------------------------

3. "On bin doksan dokuz" dan sonra hangi sayı gelir?

A) 10.100
B) 11.000
C) 10199
D) 11.100


--------------------------------------------------------------------------------

4. 171, 173, 174,178,1710 üslü doğal sayılarının küçükten büyüğe sıralanışı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) 171<173<174<178<1710

B) 1710<178<174<173<171

C) 173<174<171<178<1710

D) 171<178<1710<173<174

--------------------------------------------------------------------------------

5. (5x108) + (6x107) + (4x105) + (7x102) + (9x100) üslü biçimde çözümlenmiş olan sayı nedir?

A) 56.040.709

B) 506.040.079

C) 560.400.709

D) 500.640.790

--------------------------------------------------------------------------------

6. 72+103+18 işleminin sonucu kaçtır?

A) 1014

B) 1015

C) 1067

D) 1050


--------------------------------------------------------------------------------

7. (10111)2 : ikilik sistemde verilen bu sayının onluk düzende karşılığı kaçtır?

A) 31

B) 22

C) 23

D) 25


--------------------------------------------------------------------------------

8. 346 sayısının beşlik sayma düzeninde karşılığı nedir?

A) (2341)5
B) (3241)5
C) (1452) 5
D) (5432) 5


--------------------------------------------------------------------------------

9. 985.450 sayısının binler basamağındaki rakamın sayı değeri 4 artırılırsa, sayı nasıl değişir?

A) 4000 azalır
B) 400 artar
C) 4000 artar
D) Sayı değişmez


--------------------------------------------------------------------------------

10. Üç basamaklı, en büyük ve en küçük sayıların farkı kaçtır?

A) 800
B) 899
C) 887
D) 898


--------------------------------------------------------------------------------

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !