4. sınıf test

                                                              Cevaplı   Dogal sayılar testi


1)  “m” bir doğal sayıdır. 5 < m < 12 koşulunu gerçekleyen kümenin kaç 

        tane elemanı vardır ?

           a) 3                      b) 4                      c) 5                      d) 6 

 

2) = ? İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir ?

          a) 3                      b) 2                      c) 1                      d) 0

 

3) Bir bölme işleminde bölünen 378, bölüm 25 ve kalan 3  olduğuna göre,

   bölen kaçtır ?

         a) 13                    b) 14                    c) 15                    d) 16

 

4) Bir bölme işleminde bölen 12, bölüm 5 ve kalan 3 olduğuna göre bölünenin    5 ile bölünmesinden elde edilen kalan aşağıdakilerden hangisidir ?

         a) 2                      b) 3                      c) 4                      d) 5

 

5) Bir bölme işleminde bölüm 20 dir. Bölünen, bölümün 5 katı olduğuna 

       göre, bölen aşağıdakilerden hangisidir ?

         a) 3                      b) 4                      c) 5                      d) 6

6) Bir çarpma işleminde çarpanlardan biri 7, çarpım 49 ise, diğer çarpan 

       aşağıdakilerden hangisidir ?

         a) 4                      b) 5                      c) 6                      d) 7

7) Bir doğal sayının 4 katının 3 eksiği 61 ise, bu doğal sayının yarısı

    aşağıdakilerden hangisidir ?

         a) 6                      b) 7                      c) 8                      d) 16

8) Annesinin yaşı Özlemin yaşının 3 katından 3 yaş eksiktir. Yaşlarının toplamı    37 olduğuna göre, Özlem kaç yaşındadır ?

        a) 10                     b) 20                    c) 25                    d) 30

 

9) Hangi sayının 6 katının 5 eksiği 19 dur ?

        a) 3                       b) 4                      c) 5                      d) 6

 

10) Bir kümesteki tavuklar ile tavşanların sayısı 50 dir. Bu kümesteki ayakların    sayısı 140 olduğuna göre, tavukların sayısı kaçtır ?

          a) 30                    b) 25                   c) 20                    d) 15

 

11)  işleminin sonucu hangisidir ?

          a) 98                    b) 97                   c) 90                    d) 49

12) sayısının ondalık açılımında, devreden sayı hangisidir ?

           a) 15                     b) 8                    c) 5                   d) 3

 

13)     0,07 + 0,93 işleminin sonucu hangisidir ?

           a) 0,1                    b) 0,01               c) 1                   d) 0,001

14)  37,6 × 5 işleminin sonucu hangi seçenektedir ?

           a) 18,8                  b) 188                c) 1,88              d) 0,188

15) Aşağıdakilerden hangisi  ye eşittir ?

           a) 0,05                 b) 0,5                 c) 0,00              d) 5

 

16)    Aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur ?

          a) 2,85 < 3,069 < 3,2                 b) 4,7 < 4,07 < 4,007

           c) 3,36 < 3,35 < 3,06                 d) 5,407 < 5,307 < 5,207

 

17)  m + 0,72 = 2,02 eşitliğinin sağlanabilmesi için, m yerine

       hangi ondalık kesir yazılmalıdır ?

           a) 1,3                   b) 1,27                 c) 1,17           d) 1,07

 

18)  “Yüz bir tam binde bir” ondalık kesri aşağıdakilerden hangisidir ?

          a) 101,001            b) 101,01            c) 101,1           d) 1010,1

 

 

19)  0,250 ondalık kesri, hangi rasyonel sayıya eşittir ?

           a)                 b)               c)               d)  

 

20)  45,72 ondalık kesrindeki, birler ve onda birler basamağında   

       bulunan rakamların sayı değerleri çarpımı hangisidir ?

          a) 10                   b) 35                    c) 8                   d) 28

 

21)  0,25 × 0,4 işleminin sonucu kaçtır ?

          a) 1                     b) 5                      c) 0,1               d) 2,5 

22)  Çözümlenmiş biçimi, olan ondalık   

       kesir aşağıdakilerden hangisidir ?

           a) 0,32                   b) 0,032              c) 3,2              d)32

 

23)  0,0064 : 0,0008 işleminin sonucu kaçtır ?

           a) 0,08                   b) 0,6               c) 0,8                 d) 8

 

24)   işleminin sonucu hangisidir ?

            a) 10                     b) 1                 c) 0,1                 d) 0,01

25) işleminin sonucu, aşağıdakilerden hangisidir ?

            a) 0,344                b) 3,44            c) 34,4                 d) 344

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !